LOVIKKASOCKOR & VANTAR gammalt orginal

Lovikkasockar  /beskrivning

Mönster och design: Ulf Larsson

Strumpstickor 5     3 hg lovikka      Storlek S (M) L

Lägg upp 34 (38) 42 m på sticka 5. Fördela m på 4 stickor med 8-9-8-9 (9-10-9-10) 10-11-10-11 m på stickorna och sticka resår 1 rät 1 avig i 15 cm. Sticka hälen över 17 (19) 21 m på sticka 4 och 1. För över hälens m till en sticka och sticka hällappen i slätstickning ca 16 v. Lyft den första m varje v. Dela maskanatalet i tre delar med 5-7-5 (6-7-6) 7-7-7 m i tredjedelarna och börja sticka hälsteget på r v. Sticka 11 (12) 13 m och sticka sedan ihop 2 m. Vänd och lyft den första m. Sticka 5 m och sticka sedan ihop 2 m avigt. Vänd och lyft första m. Sticka 5 m och sticka ihop 2 m. Fortsätt på samma sätt till endast 7 m återstår på hälsteget. Plocka upp 8 m i var sida på hällappen och plocka dessutom upp 1 m mellan hällappen sista upplockade m och andra stickans första m. Plocka upp en m på samma sätt mellan tredje stickans sista m och hällappen första m. Sticka runt ett v och sticka hällappens upplockade m vridna för att undvika hål i stickningen. För över andra stickans första m till sticka 1 och tredje stickans sista m till sticka 4. Sticka på nästa v ihop 2 m i slutet på sticka 1 och i början på sticka 4. Gör hoptag på samma sätt vart annat v till manskantalet totalt är 34 (38) 42 m fortsätt sticka till foten mäter ca 20 cm eller täcker foten och börja sedan intag ör tån. Fördela m på stickorna på samma sätt som i resåren med 8-9-8-9 ( 9-10-9-10) 10-11-10-11 m på sticka 1-2-3-4 och så att varvbyte mellan sticka 4 och 1 ligger mitt under foten. Stcka 6 ( 7 ) 8 m och sticka ihop 2 m genom att föra in stickan i den bakre maskbågen. Sticka första m på sticka 2 och lyft nästa m. Sticka följande m och lyft sedan den bakre m över m framför och sticka resterande m på stickan. Sticka m på sticka 3 och 4 på samma sätt. Gör intag för tån vartannat v 3 gånger och varje v till endast 6 m återstår. Tag av garnet och trä den lösa trådänden genom alla 6 m. Fäst på avigsidan. Sticka andra sockan på samma sätt.

Tvätta i ljummet vatten med en matsked såpa och rugga sockarna lätt med borste. Krama ur vatten och lägg att torka plant i önskade mått.

LOVIKKAVANTAR / Beskrivning

Strumpstickor 5  Storlek S ( M) L

2 hg lovikka, ullbroderigarn eller tunnare restgarner i ull att brodera kragen med.

Lägg upp 28 (32) 36 m på strumpsticka 5 och sticka 1:a v avigt. Fördela samtidigt m på 4 stickor. Varvbyte ligger alltid på handens utsida, d.v.s. på tummens motsatta sida. Sticka 12 v slätstickning. Vänd avigsidan ut och fortsätt sticka slätstickning ca 25-30 v. Sticka en tummarkering över andra stickan 5 ( 6 ) 7 sista m för vänster tumme, och över tredje stickans 5 ( 6 ) 7 första m för höger tumme. För tillbaka m på stickan och fortsätt sticka runt i ca 20-35 v. Börja sedan vantens hoptag genom att sticka 2 m tillsammans i slutet på varje sticka var annat v 3 gr och sedan varje v tills 4 m återstår. Tag av garnet och dra tråden genom alla 4 m. Fäst på avigsidan. Sticka andra vanten lika men med tummarkeringen på andra handen.

Plocka upp tummen m samtidigt som markeringstråden tas bort. Det finns nu 9 (11) 13 m. Fördela på 4 stickor och plocka upp 2 m i var sida så att totala antalet m blir 13 (15) 17 m. Sticka de upplockad m vridna på 1:a v. Sticka tummen ca 13 (15) 17 v och börja sedan hoptagning genom att sticka 2 m tillsammans i slutet på varje sticka varje v till 4 m återstår. Ta av garnet och dra tråden genom de 4 återstående m. Fäst på avigsidan.

Dra en lös garntråd genom m på motsatta sidan av uppläggningsvarvet och fläta ihop med uppläggningstråden i ca 5 cm. Slå en knut och sprar långa garnändar. Lägg vatarna i ljummet vatten med en matsked såpa och låt dem bli ordentligt blöta. Krama ur och rugga med karda eller hård borste tills vantarna är ordentligt luddiga. Rugga inte kragen. Sköljj ordentligt och krama ur vattnet. Lägg att torka plant och forma vantarna i önskade mått.

Brodera kryss som sträcker sig över 3 m med 3 garntrådar i nålsögat och i olika färger och lås kryssen med ett stygn precis i krysset över 2 m. Gör en tofs med lovikka och broderigarn och fäst längst ut på snodden.